04/10/2022

Είσοδος Μελών


Εγγραφή - Ξέχασα τον κωδικό μου

Ρούσσου Χούρδου 4, 3ος όροφος
712 01 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ. 2810 222460, 2810 281101
Fax. 2810 281101
Email. [email protected]
[email protected]

Νέα-Ανακοινώσεις

Την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου πραγματοποιείται η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου στην αίθουσα του ΤΕΕ/ΤΑΚ  στις 7.00 μ.μ. Η παρουσία όλων των μελών θεωρείται απαραίτητη για την συνέχεια και την πορεία του Συλλόγου.

'Εναρξη ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV του ν.4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με εκτιμώμενη αξία σύβασης (χωρίς ΦΠΑ) ίση ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια.

Δημοσιεύτηκαν οι κανονισμοί που τροποποιούν τα κατώτατα όρια εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ από 1/1/2018

Ενημέρωση του τ. ΤΠΕΔΕ για την αρμοδιότητα είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών και για την έκδοση Ασφαλιστικών Ενημεροτήτων για συμμετοχή σε δημοπρασίες.

Αλλαγές στη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας προβλέπει εγκύκλιος που υπέγραψε ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσος Πετρόπουλος.

Ενημέρωση για την κατάργηση ή μη των κρατήσεων υπέρ ΤΠΕΔΕ, ΕΤΑΚΔΕ & ΕΜΠ που προκαταβάλουν οι ανάδοχοι, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 2 του Ν. 4393/2016 σε συσχέτιση με το ποσοστό εργολαβικού οφέλους (18%-28%), για έργα χρηματοδοτούμενα από ιδίους πόρους.

Πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 16.12 με επιτυχία οι εκλογές του Συλλόγου. Πρόεδρος εκλέχθηκε ο κ. Αναστάσιος Γρυλλάκης.

Ενημερώνουμε τα μέλη μας, οτι η κατάθεση υποβολής υποψηφιοτήτων για την θέση του Προέδρου λήγει αύριο Πέμπτη 14.12 στις 13.30 μ.μ.
Παρακαλούμε να συμμετέχετε στην διαδικασία της εκλογής Προέδρου, το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου στην αίθουσα του ΤΕΕ/ΤΑΚ, από τις 09.00 π.μ. έως 19 μ.μ.

Διαβάστε το ψήφισμα του 17ου Συνεδρίου ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ για το Ν. 4412/16 και τις υπερβολικές εκπτώσεις.

Ενημερωθείτε για τα οριστικά αποτελέσματα των Ηλεκτρονικών κληρώσεων και για αναγγελίες Ηλεκτρονικών κληρώσεων στο site: kisk.ggde.gr

σελίδα 4/78  
1 2 3  4  5 6 7

Διαφημιστείτε εδώ