25/01/2022

Είσοδος Μελών


Εγγραφή - Ξέχασα τον κωδικό μου

Ρούσσου Χούρδου 4, 3ος όροφος
712 01 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ. 2810 222460, 2810 281101
Fax. 2810 281101
Email. info@spedeh.gr
spedeher@gmail.com

Νέα-Ανακοινώσεις

Ενημερώνουμε τους ασφαλισμένους στον τομέα Μηχανικών του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, οτι η Διοίκηση του ΕΦΚΑ αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας καταβολής των αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών Β΄ εξαμ. του 2012 μέχρι 30/04/2018. αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση για τις λεπτομέρειες της παράτασης.

Ο Σύλλογος και η Περιφέρεια Κρήτης σας προσκαλούν στην ημερίδα για τις δημόσιες συμβάσεις με αντικείμενο ειδικά θέματα Δημοσίων Έργων, Νόμοι 3669/2008 & 4412/2016, με ομιλητές τους κ.κ. Φώτη Κατσίγιαννη & Χρήστο Μητκίδη, το Σάββατο 31 Μαρτίου, ώρα 10.30 π.μ. στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Καθορισμός των αποδοχών για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής των πριν την 01.01.1993 ασφαλισμένων των πρ. Τομέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

Έναρξη ισχύος των διατάξεωντου βιλίου IV του Νόμου 4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με εκτιμώμενη αξία σύβασης (χωρίς Φ.Π.Α.) ανώτερη των 60.000,00 €

Στα πλαίσια της εφαρμογής του Ν. 4387/2016 προβλέπεται η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας με ενιαίες αρχές. Το Εποπτεύων Υπουργείο προωθεί νομοθετική ρύθμιση για χορήγηση της παραπάνω ικανότητας σε όλους τους ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α. με ενιαίες προϋποθέσεις.

Συγκρότηση των Επιτροπών Μητρώων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) και Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ)

Συγκρότηση του τμήματος Κατασκευών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων

Την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου πραγματοποιείται η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου στην αίθουσα του ΤΕΕ/ΤΑΚ  στις 7.00 μ.μ. Η παρουσία όλων των μελών θεωρείται απαραίτητη για την συνέχεια και την πορεία του Συλλόγου.

'Εναρξη ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV του ν.4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με εκτιμώμενη αξία σύβασης (χωρίς ΦΠΑ) ίση ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια.

Δημοσιεύτηκαν οι κανονισμοί που τροποποιούν τα κατώτατα όρια εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ από 1/1/2018

σελίδα 3/78  
1 2  3  4 5 6

Διαφημιστείτε εδώ