03/12/2023

Είσοδος Μελών


Εγγραφή - Ξέχασα τον κωδικό μου

Ρούσσου Χούρδου 4, 3ος όροφος
712 01 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ. 2810 222460, 2810 281101
Fax. 2810 281101
Email. [email protected]
[email protected]

Νέα-Ανακοινώσεις

Επιστολή-πρόσκληση προς τα μέλη του ΔΣ για την 33η Συνεδρίαση στα Γραφεία του Συλλόγου την Τετάρτη 1.07.2015 στις 7.00 μ.μ.

Επιστολή-πρόσκληση προς τα μέλη του ΔΣ για την 32η Συνεδρίαση στα Γραφεία του Συλλόγου την Τετάρτη 3.06.2015 στις 7.00 μ.μ.

Επιστολή του Συνδέσμου προς τον Ο.Λ.Η. με θέμα: Κόστος τευχών δημοπράτησης του διαγωνισμού στις 2.6.2015 του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΜΙΚΡΟΥ ΚΟΥΛΕ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Προϋπολογισμού 158.000,00

 


Επιστολή του Συνδέσμου προς τον Περιφερειάρχη και την Διευθύντρια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της περιφέρειας με θέμα: «Κόστος των τευχών δημοπράτησης των έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων περιφ. Κρήτης.»

 


Επιστολή-παρέμβαση του Συλλόγου προς την ΠΕΣΕΔΕ με ΘΕΜΑ: Συμμετοχή της ΠΕΣΕΔΕ στην διαβούλευση της ΕΑΑΔΗΣΥ για την «Ενσωμάτωση των νέων οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις, 2014/23/ΕΕ, 2104/24/ΕΕ & 2104/25/ΕΕ».

 


Επιστολή-πρόσκληση προς τα μέλη του ΔΣ για την 31η Συνεδρίαση στα Γραφεία του Συλλόγου την Τετάρτη 6.05.2015 στις 7.00 μ.μ.

Νέα δεύτερη επιστολή του Συλλόγου προς τον ΟΑΚ για τον, για 2η φορά, άγονο διαγωνισμό στις 14.04.2015 του έργου: «Α΄ΦΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΠΡΑΣΣΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» προϋπ. 60.000,00 €. Με την επιστολή ζητούμε να επαναδημοπρατηθεί το έργο με αναμορφωμένο και σύννομο το Τιμολόγιο Μελέτης.

Επιστολή-πρόσκληση προς τα μέλη του ΔΣ για την 30η Συνεδρίαση στα Γραφεία του Συλλόγου την Τετάρτη 8.04.2015 στις 7.00 μ.μ.

Επιστολή του Συλλόγου προς τον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου με θέμα:  "Διαγωνισμός στις 17-3-2015 του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΝΑΚΑΡΟ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΒΡΑΚΟΝΤΕ» προϋπ. 215.000,00 €. - Καταχρηστική απαίτηση της διακήρυξης."

Επιστολή-πρόσκληση προς τα μέλη του ΔΣ για την 29η Συνεδρίαση στα Γραφεία του Συλλόγου την Τετάρτη 4.03.2015 στις 7.00 μ.μ.

σελίδα 2/29  
1  2  3 4 5

Διαφημιστείτε εδώ